روز 12 بهمن علاوه بر روز تاریخی ورود حضرت امام (ره) برای مردم خوزستان  و به ویژه مسجدسلیمان حاوی و حامل یك اتفاق بزرگ نیز هست و  آن میلاد سردار كوچك دفاع مقدس شهید  بهنام محمدی می باشد كه در این روز پا به عرصه هستی نهاد تا كلام امام را كه فرمود: یاران من هنوز در گهواره هستند تفسیر و تعبیر و معنا كند و با گذشتن از سختی ها و عبور از رنجها زمان را در نوردد و در عرصه ای سخت و آزمونی دشوار عهدنامه خود را با امام امضا كند و از جان خویش در این مسیر بگذرد و خود را برای اسلام فدا كند تا در این راه الگویی گردد برای همه نسلها و نوجوانانی كه گزینه هایی را برای انتخاب پیش روی دارند و گزینه انتخابی بهنام را بر گزینند .

هر سال در روز 12 بهمن به مناسبت میلاد بهنام محمدی محل شهادت وی در خرمشهرتوسط دانش آموزان گلباران می شود و از رشادت هایش تقدیر می گردد و مراسم باشكوهی در سالروز تولدش برگزار می شود, آیا مسئولین و نهادهای فرهنگی برای تلطیف فضای فرهنگی شهر مسجدسلیمان و نماد سازی از این دلاور مرد ماندگار وسیله ای موثر و كارآ تر دارند؟

 چرا هر ساله از كنار این واقعه كه می تواند افكار عمومی را به سمت و سوی دفاع مقدس و نقش نوجوانان در این عرصه بگشاید به سادگی می گذرند و وقعی نمی گذارند؟ بهنام محمدی نام بزرگی است كه بزرگداشت آن همه را بزرگ می كند تا به چشم بیایند و از این منظر بتوانند سهمی در انتقال مفاهیم و الگوهای دفاع مقدس داشته باشند كه بهنام به فیض رسید و جامعه امروز با عطر شهیدان باید مستفیض گردد .

12 بهمن روز بهنام نامیده می شود روز رشادت و جوانمردی و غیرت كه معلم آن نوجوانی بود شیفته امام و مطیع امر امام همان امام مهربان كه آمد و بتها  شكست و می توانیم این روز راآغاز دهه فجر به عنوان یك روز ملی برای همیشه در تقویم ماندگار كنیم .

بی خبری جفا به فرداست, باید همه را برای این میلاد خبر داد.