دیویدساترت وایت استاددانشگاه آکسفورد می گوید:مردم به دلایل عقلائی به شهرنشینی روی می آورند و ایجادمانع دربرابر مردمی که شهرنشینی را ترجیح می دهند یک دیوانگی است .

بازارقدیم مسجدسلیمان که به بازار شوشتریها معروف شده است در مرکز شهر واقع گردیده است و متاسفانه امروزه بعنوان بازار آهن فروشان استفاده می شود و منظرشهری را ناموزون و زشت نموده است روزگاری مرکز مراودات و تجارت شهر بود این بازار درسال ۱۳۰۱توسط محمد جواد مستوفی زاده که پیمانکار ماشین آلات شرکت نفت را بعهده داشت به دستور رییس انگلیسی شرکت از سنگ ومصالح مسجدسلیمان بدون استفاده از خارج از شهرستان و با بکارگیری نیروی کار بومی ساخته شد .هدف از ایجاد بازار ابتدا نماسازی و ایمن سازی مرکزشهر با محصورنمودن اطراف دره ای بود که از وسط شهر می گذشت و بعدهم تأمین مایحتاج روستاهای اطراف و کارگران پیمانکاریها و خرده پاهایی که به دلیل شرایط شغلی در شهر سکونت داشتندزیرا شاغلان شرکت نفت مواد خوراکی خود را از فروشگاههای شرکتی تأمین می نمودند بازاردارای ۶۵ باب مغازه بود که جلوی آنها سایبانی با ستونهایی محکم ازسنگ تراش ایجادشده بود تا ضمن زیبا نمودن نمای شهری عابران از نورخورشید و باران مصون بمانند و کناره ستونها بجای ویترین امروزی مغازه ها قرار گیرد، در جلوی مغازه ها از ابتدا تا انتهای بازاردوجوی سیمانی وجود داشت که موجب جمع آوری آبهای سطحی در بازار می شد .مغازه ها هرکدام خدماتی را ارائه می دادند و عمده آنها خواربارفروشی بودند که البته محصولاتش با امروز تفاوت بسیار داشت ،روغن حیوانی،آردکُنار،خرما وشیره خرما،حبوبات،برنج وترشی دانه اناراجناس اصلی مغازه ها ی خواروباری بودند ودیگر مشاغل شامل موج بافی ،حلبی سازی ،نمدمالی ،شیرینی پزی،لبنیاتی باکوزه، کوزه گری ،مسگری و رویگری ،لحاف و تشک دوزی ،پارچه فروشی، خیاطی ، چوقابافی ، نجاری ، سماورسازی ، خرازی وعتیقه فروشی،کفاشی،آسیاب آردی،آرایشگاه، نفت فروشی، مشک دوزی،پالان دوزی ،ابزاریراق فروشی،عطاری وپنبه زنی در بازار فعالیت می کردند که موجب می شدند روستائیان بتوانند نیازهای خود را به خوبی تأمین نمایند وگاهی خارجیها هم به آن بازار  می آمدند و عکس می گرفتند .این بازاردرصورت بازسازی یک اثر تاریخی است  که هویت شهری مسجدسلیمان وتوجه به سنتهای بومی و تکیه بر توانمندی داخلی را با وجود کشف نفت را به نمایش می گذارد و می تواند با بازسازی و احیا آن و قرار دادن در آثار ثبت شده ملی  گردشگری شهر را رونق داد و از آن نگهداری کرد تا فعالیت تجاری یک قرن در کنار نفت به رؤیت نسل کنونی برسد و از سوی دیگریک منبع بسیار ارزشمند برای شناخت مسجدسلیمان غیرنفتی و جذب گردشگر باشد لذا پیشنهاد می شود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت ثبت و بازسازی اثرارزشمندبازار اقدام کند .اینجانب با کمال افتخار در این مورد آماده همکاری خواهم بود .