شرایط طبیعی شهر مسجدسلیمان با همه شهرها فرق می کند ! کشف نفت علت سکونت در این دیار است و نگاهها را بطرفش معطوف ساخت شهر در میان دره ها و تپه ها احداث گردید و فضای مسطح  طبیعی کمتر به چشم می آمد مگر بنا بر شرایط بخشی از شهر تسطیح می شد و در آن مکان بناهایی برپا می شد مثل باغ ملی بقیه محله ها برای ورود و خروج ساکنانشان اجباری باید از سربالایی هایی عبور می کردند و همین عبورها موجب شده بود تا جوانان آن دیار از ورزیدگی خاصی برخوردار شوند و در رشته های مختلف ورزشی حرفی برای گفتن داشته باشند که نباید این استعدادها را به حساب مربیان بدنساز گذاشت بلکه ساختار شهری به نوعی بدنسازی بود!اما محله اصلی و مرکز شهر از همه جا بیشتر سربالایی و دره داشت و برای هر کاری باید یکی از این سربالایی ها را طی می کردند دانش آموزان دبستان بعد از گذشتن از سربالایی آمار به دره علی خراط می رفتند و از آنجا هم با طی کردن سربالای زیر بیمارستان به دبستان نوروز می رفتند و بعدها که مدرسه ای روی قبرستانهای قدیم ساخته شد بازهم از دره ملا ردمی شدند و تپه قبرستون را بالا می رفتند و وارد مدرسه می شدند ! دانش آموزان سیکل اول دبیرستان (هنوز دوره راهنمایی راه اندازی نشده بود و دبستان تا کلاس ششم و دبیرستان دودوره سه ساله به نام سیکل اول و سیکل دوم بود) با عبور از دره ملا سربالایی سنگین زیر کاروانسرا را عبور می کردند و به دبیرستان سیروس درکلگه می رفتند و برای برگشت که این سربالایی ها سرازیری می شدند بازهم به سربالایی زیر بازار می رسیدند اما دانش آموزان دبیرستانی سیکل دوم کار سختی داشتند و ازمحله به سمت سبز آباد می رفتند و دره های بسیار را باید طی می کردند و و از سربالایی لین پاسبانها و تپه سبز آباد عبورشان خیلی سخت بود بعدها که دبیرستان 25 شهریور بنا شد و سربالایی زیر گاراتژ مستوفی زاده مسیر شان گردید و به جز مدرسه اگر برای تماشای فوتبال یا رفتن به سینما نفتون اراده می شد نیز باید از دره بین نمره چهل و نمره یک که امروز خیابان کنار دبیرستان از روی آن می گذرد و اثری برجای نمانده است  عبور می نمودند ! سربالایی پشت برج برای رفتن به سینما نفتون هم حکایتی داشت ! برای رفتن به بیمارستان گذر از سربالایی زیر بیمارستان یا اگر از مسیر کلگه می رفتیم گذشتن از روی دره و عبور از دو سینه کشی سخت تا رسیدن به کلگه و از آنجا به بیمارستان نفس را می برید و مجبور می شدیم تا استراحتی کنیم ! سربالایی هنوز هم هستند ولی شدت گذشته را ندارند و شیب شان کم شده است هر شهرداری که تغییر می کند بخشی از آنها را بر می دارد از دره ها بجز دره نمره یک که خبری نیست همه را پر کرده اند ! و سربالایی آمار هم نه آن شیب تند را دارد و نه کسی پیاده از آن عبور می کند و وقتی شهر بی سربالایی شد عضله ها هم ورزیده نگردیدند !